Referanseskjema for Disippeltreningsskole (DTS)

Takk for at du tar deg tid til å fylle ut dette referanseskjemaet. Informasjonen vi her ber om vil være en hjelp når vi vurderer opptak av søkeren for vårt kurs. Dersom søkeren blir tatt inn på kurset, vil informasjonen du gir hjelpe oss å møte søkerens behov på best mulig måte. Det er derfor ikke i søkerens interesse å gi et urealistisk positivt bilde av personen. En ærlig, realistisk vurdering av utfordringene han/hun vil møte vil være til hjelp heller enn til hinder for søknaden. Merk at informasjonen som blir gitt vil bli behandlet konfidensielt. På forhånd takk for hjelpen!
Etter beste evne, vurder søkeren i forhold til disse karakter-områdene: