Hvem er YWAM Bergen?

YWAM Bergen er en del av Ungdom I Oppdrag (UIO). Dette er den norske grenen av den internasjonale og tverrkirkelige misjonsorganisasjonen Youth With A Mission. Basen hadde offisiell oppstart høsten 2015, med utspring i miljøet rundt Disippel Bergen. Det har tidligere vært ulike tjenester knyttet til UIO i byen. i 2017 er det 3 fulltidsstab på basen. Disse utgjør pionerteamet i Bergen sammen med 4-6 deltidsstab, i tillegg til frivillige, partnere og venner.

 

Hva er vår visjon?

Vi er kalt til å kjenne Gud og gjøre ham kjent. Vi ønsker å skape fellesskap der vi hjelper hverandre å leve nær Gud, å ære ham, høre fra ham og handle på hans ord. Sammen med Guds folk lokalt og globalt ønsker vi å være del av det Gud gjør gjennom å utfordre, inspirere og utruste mennesker til å bringe Guds rike til alle områder av samfunnet – der de er, og til verdens ender.

Vi tror at vi som kristne er kalt til å være lys og salt. Det begynner der vi er, men vi er kalt til å ikke la det stoppe der. Vi ber om og arbeider for å se mennesker forløst til å gå til de unådde, til de fattige og til å bringe Guds rike til de samfunnssfærene en er kalt til. Vi tror at når vi søker Gud og går på hans ord forløses kreativitet og nye initiativ. Som base drømmer vi om å være et springbrett til misjon både lokalt og globalt. Slik vil vi bidra til en ny misjonsbølge fra Bergen.

 
Hva gjør vi?

Vi ønsker å være et Jesus-sentrert, nettverksbasert fellesskap, som påvirker kulturen i byen vår for Jesus. Basen vår ligger i Solheimsviken, Bergen, der vi bor og jobber sammen.

Fellesskap er avgjørende for å leve som disipler av Jesus. Disippel Bergen er et fellesskap av unge voksne som samles en gang i måneden for å utruste hverandre til å leve som Jesu disipler i hverdagen. Mange av Disippel samlingene holdes på UIO-basen.

Hvordan vi tenker påvirker hvordan vi lever. Vi vil tilby gode seminarer med undervisere som lever det de lærer. Vi tror også at ordene våre må bli handling. Sammen med våre samarbeidspartnere vil vi tilby reglemessige muligheter til å gå ut og dele evangeliet – lokalt og globalt.

Vi tror at så lenge det er mennesker som ikke har hørt evangeliet, har vi en rolle i verdensmisjon. Sammen med Mission:Europe og lokale kirker er vi med å arrangere den årlige konferansen Mission i Bergen.

For å følge med på hva som skjer i UIO Bergen kan du følge oss på Facebook eller Instagram. Du kan også melde deg på våre jevnlige nyhetsbrev, der du får flere historier og mer informasjon.

 
Hvem er Ungdom I Oppdrag?

Ungdom I Oppdrag (UIO) er altså del av den internasjonale og tverrkirkelige misjonsorganisasjonen Youth With A Mission (YWAM). Organisasjonen ble startet ut fra en visjon den da 20 år gamle Loren Cunningham fikk i 1956. Han så en visjon av bølger som skylte inn over verdens kontinenter. Bølgene ble til unge mennesker som gikk ut delte de gode nyhetene om Jesus over alt der de kom.

I dag er om lag 18 000 mennesker engasjert på fulltid i YWAM internasjonalt, fordelt på over 180 nasjoner og 1000 lokaliteter/sentre. I Norge har Ungdom I Oppdrag ca 300 medarbeidere, fordelt på 9 sentre.

Som organisasjon har vi et tredelt mål:
Evangelisering: Å bidra til å fullføre misjonsbefalingen ved å presentere de gode nyhetene om frelse gjennom Jesus Kristus over hele verden.
Trening og utrustning: Vi søker etter måter å disippelgjøre mennesker ved å blant annet kunne tilby utdanning og kortere kurs. Disippeltreningsskolene (DTS) er en viktig del av dette, og fungerer som grunnkurs i vårt internasjonale universitet, University of the Nations.
Barmhjertighetsarbeid: Vi vil drive nødhjelp og utviklingsarbeid blant fattige og trengende.

Ungdom I Oppdrags verdier

Vil du vite mer?
Ungdom i Oppdrag Norge
YWAM International