Vil du følge Jesus der han leder deg?

Vil du la ham forvandle hjertet ditt, og være med å bringe hans rike til verden? Disippeltreningsskole er for deg som lengter etter å gå dypere med Gud – å kjenne ham og å gjøre ham kjent.

Impact Society DTS fokuserer på å leve tett på Gud og å være til stede i samfunnet. Jesus kaller sine venner til å leve i verden men ikke være av verden. Livsnær og trosfylt undervisning så vel som personlig oppfølging og praksis er en del av læringen på DTS. Dette skjer i et fellesskap der vi lever, lærer, tilber og arbeider sammen.

Skolen består av en teoridel og en outreachdel

I teoridelen går vi dypere i viktige tema for livet med Gud. Om å høre hans stemme, om å forstå hvem han er, om å kjenne ham som far. Det handler også om å forstå hvem du er og hvordan du kan følge Jesus og være et lys for ham midt i vår verden. På outreach får du mulighet til å gjøre undervisningen til praksis. Sammen med andre får du dele evangeliet om Jesus og Guds rike i en annen del av verden.

Mål
  • Vokse i din personlige relasjon med Gud
  • Vokse i det å høre og følge Guds stemme, og i å tjene og elske andre mennesker
  • Få et større hjerte for å nå de unådde med evangeliet
  • Få en større forståelse for Guds kall i ditt liv
  • Se mer hvordan du kan bety en forskjell for Guds rike, hvor han måtte kalle deg
 • Bli utrustet for å fortsette å gå dypere med Gud, og vokse inn i det livet han kaller deg til, langt utover tiden på DTS. I møte med nettverket rundt UIO Bergen, får du mulighet til å bli kjent med og lære fra kristne som sammen søker å leve dette

Tema
  • Guds natur og karakter
  • Å høre Guds stemme
  • Guds ord
  • Bønn og lovsang
  • Misjon og unådde folkeslag
  • Utforsk ditt kall
  • Bibelsk verdensbilde
 • Å dele evangeliet

Velkommen til Bergen

Bergen er Norges nest største by. Byen er et historisk knutepunkt for handel og kulturutveksling mellom Norge og resten av Europa. Bergen har også en sentral rolle i norsk misjonshistorie, og mange har reist ut i misjon herfra. I dag er byen en viktig studentby, og er slik et sted der fremtiden formes.

UIO Bergen er en pionerbase som startet i 2015. Vi ønsker å være en Jesussentrert, nettverksbasert base midt i byen. Sammen ønsker vi å utruste hverandre til å leve som Jesu disipler i hele livet; i familien, på jobb, i kirken, i misjon. Som student på Impact Society DTS bor du i kollektiv sammen med vår stab. Vi er et internasjonalt fellesskap, som er tett på studentmiljøet i Bergen.

Kontakt oss:

Vi har ikke noen DTS planlagt.